Header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
Recent news
Heren 1 Regionaal

Heren 1 Regionaal Vlaamse Hockey Liga

Logo Sport Vlaanderen
Dames 1 Regionaal

Dames 1 Regionaal Vlaamse Hockey Liga

Visual Vlaanderen is fair play

 

 

 

 

 .

Start2Hockey

Nieuwe opleiding 'Instructeur B Hockey' start in oktober

14/06/2018 - In de herfstvakantie 2018 zal een nieuwe «Instructeur B Hockey» opleiding van start gaan!

Alle trainers die de volgende stap willen zetten in hun opleidingstraject, kunnen zich nu inschrijven. De lessen gaan door van 29/10 tot 02/11/2018 overdag, gevolgd door nog 4 weekavonden in november.

VHL zoekt kinderen die willen meewerken aan het Multi SkillZ For Hockey project

12/06/2018 - Dit project heeft als doelstelling kinderen breed motorisch ontwikkelen vanaf jonge leeftijd (U6). We zijn gaan kijken welke skills kinderen op welke leeftijd moeten hebben om in een later stadium een goede hockeyspeler te worden. Deze gaan we dan via spel- en oefenvormen ontwikkelen. Bedoeling is dat we voor iedere leeftijdsgroep deze oefeningen/spelvormen gaan filmen en in een database gaan zetten zodat onze trainers deze database kunnen gaan gebruiken voor het opmaken van hun trainingen. 

Algemene Vergadering - 16 juni 2018

De Algemene Vergadering (AV) van de VHL vindt plaats op zaterdag 16 juni 2018 om 9u30 bij Audi Contact Center, Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg.

In bijlage zend ik u:

  1. De agenda voor deze AV;
  2. Het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 maart 2018;
  3. Het voorstel met aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VHL vanaf volgend seizoen (2018-2019);

Voor informatie over de stemrechten verwijs ik naar Artikel 11 van de Statuten van de VHL en naar het Huishoudelijk Reglement, Artikel 4. Beide bevinden zich op onze website www.hockeyvl.be.

Mag ik ook uw aandacht vragen voor het feit dat aan alle facturen (t.a.v. de VHL én de KBHB) moeten voldaan zijn aub?

 

Aansluitend op de AV van de VHL (omstreeks 11u) zal de AV van de KBHB plaatsvinden.

G-hockey terug!

G-hockey terug op het programma van de Special Olympics België!

Workshop Vrouwen in Arbitrage op 10 mei !

Ben jij ook steeds de enige vrouwelijke scheidsrechter op het veld?  Of ben jij dat ene meisje dat steeds moet fluiten in de ploeg?  Er zijn momenteel misschien nog niet heel veel vrouwelijke scheidsrechters, maar om daar iets aan te doen organiseren we tijdens de Play-Off Finals een workshop rond arbitrage speciaal voor vrouwen, gegeven door vrouwen!

Braxgata G-Force Event op 11 mei

Mogen wij u vragen om alvast vrijdag 11 mei 2018 te blokkeren in uw agenda en in die van uw G-hockeyteam?
Tijdens het Hemelvaartsweekend vinden de Belgian Hockey Finals plaats op Braxgata HC.
De organisatoren willen er van profiteren om een G-event te organiseren en alle G-hockeyers uit te nodigen.
Klik op 'lees meer' voor eer informatie.

Stick to Fair-play: een nieuwe bewustzijnscampagne over Fair-play en respect

ONZE WAARDEN, WE GAAN ERVOOR!

Herinnert u zich nog de allereerste keer dat u uw kind naar de hockey bracht.
De eerste stick, het eerste doelpunt, de nieuwe vriend(innet)jes... Voor jou was het belangrijk dat zij/hij in de buitenlucht kon sporten, dat zij/hij het teamgevoel leerde kennen, dat zij/hij kon openbloeien en vooral plezier maken.
Dit is de essentie van onze prachtige sport.
Om ervoor te zorgen dat hockey deze waarden kan blijven doorgeven, is het van essentieel belang dat de sport zijn natuur niet verliest. Dit is ons aller verantwoordelijkheid.

Vormingssessies 'Sport met Grenzen'

20/03/2018 - Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.  

De kans dat ook jouw hockeyclub vroeg of laat weleens wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is reëel. Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen!  

Daarom zet de Vlaamse Hockey Liga in op vormingssessie over dit ethisch thema, gedoceerd door ICES, in samenwerking met verschillende partners en op verschillende locaties. Zelf organiseren we een vorming op de Koninklijke Mechelse Tennis-En Hockeyclub. We hopen dat er van elke club minstens één vertegenwoordiger aanwezig is op deze vorming, dit kan een vertrouwenspersoon, bestuurslid, trainer en/of lesgever zijn.

Ook wij sporten geestig gezond!

16/03/2018 - Kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheden hebben net als hun leeftijdsgenoten het recht te bewegen en plezier te maken binnen het bestaande sportaanbod. De organisatie Geestig Gezond Sporten heeft daarom een website ontwikkeld waar je voorbeelden/tools kan terugvinden om deze kwetsbare groep kansen te geven en hen zonder oordeel welkom te heten in de sportclub.

Bijscholingen Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

1/03/2018 - In het kader van onze Club Manager Academy hadden we u graag geïnformeerd over volgend topic: Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)”. Klik op 'lees meer' voor meer informatie i.v.m. de bijscholingen rond het topic "GDPR".

1 2 3 ... 38 39
Grensoverschrijdend gedrag poster

GetFit2Sport

Twitter

STFP

Hoofdsponsor 1
Hoofdsponsor 2
Search
Clubnieuws

Subsponsor1
Subsponsor2
OnliScores

BHBC

Contact us

Vlaamse Hockey Liga   /   Charles Schallerlaan 50-52 - 1160 Brussel    /   BE 63 143-0858163-08    /    info@hockeyvl.be    /    T. (02) 663.66.99   /   F. (02) 663.66.80

© 2012, website powered by ONLI   |   editors