G-hockey binnen de VHL

- Begeleiden van opstartende clubs
De Vlaamse Hockey Liga vzw moedigt hockeyclubs aan om een G-werking op te richten. De clubs kunnen rekenen op promotionele en logistieke ondersteuning vanuit de Vlaamse Hockey Liga vzw.

- Opleiden/bijscholen van G-hockey trainers
De Vlaamse Hockey Liga vzw zal, in samenwerking met de verschillende clubs, trachten om de nodige ondersteuning te bieden en opleidingen/bijcholingen te voorzien voor G-hockey trainers.

- Uitlenen van materialen
Via de Vlaamse Hockey Liga vzw kunnen de nodige sportmaterialen uitgeleend worden voor clubs die starten met een G-hockey werking.”


reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
© 2012, website powered by ONLI   |   editors