Panathlon

De Vlaamse Hockey Liga vzw is opgenomen in de lijst der ondertekenaars van de Panathlon-verklaring (Klik hier voor de lijst).
Wie de Panathlon-verklaring ondertekent gaat de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen.
• Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
• Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen
• Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Daarom onderschrijf je formeel het “Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”.
Alle kinderen hebben het recht:

1. Sport te beoefenen
2. Zich te vermaken en te spelen
3. In een gezonde omgeving te leven
4. Waardig behandeld te worden
5. Getraind en begeleid te worden door competente mensen
6. Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
7. Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
8. In veilige omstandigheden aan sport te doen
9. Te rusten
10. De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Voor meer info betreffende Panathlon kan u terecht op volgende websites: http://www.panathlonvlaanderen.be/ http://www.panathlon.net/


reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
© 2012, website powered by ONLI   |   editors