Header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
Recent news
Heren 1 Regionaal

Heren 1 Regionaal Vlaamse Hockey Liga

Logo Sport Vlaanderen
Dames 1 Regionaal

Dames 1 Regionaal Vlaamse Hockey Liga

Visual Vlaanderen is fair play

 

 

 

 

 .

Start2Hockey

Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL, op dinsdag 21 maart 2017 19u00

Zoals in artikel 13 van de statuten van de Vlaamse Hockey Liga (VHL) vzw is bepaald, houden wij ieder jaar in maart een Buitengewone Algemene Vergadering om de jaarrekening van het afgelopen boekjaar goed te keuren door de leden.

Naast de financiële onderwerpen op de agenda zullen dit jaar ook de aanpassingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de VHL moeten worden goedgekeurd.

Deze aanpassingen hebben tot doel de regels inzake goed bestuur te verbeteren.

Tot slot zijn wij ook verheugd u het VHL Beleidsplan 2017-2020 te kunnen voorstellen, dat gebaseerd is op de resultaten van de enquêtes zoals we die afgelopen zomer bij alle clubs hebben afgenomen.

De Voorzitter en de Raad van Bestuur van de VHL nodigen u hierbij dan ook vriendelijk uit voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van de VHL, die zal plaatsvinden op dinsdag 21 maart 2017 om 19u00 in de kantoren van EY (adres : De Kleetlaan 2, 1831 Machelen).

Klik op 'lees meer' voor extra informatie en om de documenten te lezen.

 


De jaarrekening 2016, de rapporten van de Raad van Bestuur én EY, alsook het budgetvoorstel 2017 zullen u in maart (voorafgaand de vergadering) worden bezorgd, d.i. wanneer de revisor de rekeningen heeft nagekeken.

 

Voor informatie over de stemrechten tijdens de vergadering verwijzen wij naar Artikel 11 van de Statuten van de VHL en naar artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement van de VHL.

Beiden bevinden zich op de website van de VHL (http://www.hockeyvl.be/index.php?websitestructid=338 ).

 

Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk om uw aanwezigheid te willen bevestigen aan Sarah Demolder via Sarah.demolder@hockey.be , en dit ten laatste op dinsdag 14 maart 2016.

 

BELANGRIJK BERICHT: 

Aangezien de aanpassing van de statuten op de agenda staat van deze ledenvergadering, moet er een minimum aanwezigheidsquorum worden gerespecteerd. 

Het is daarom ontzettend belangrijk dat ook úw club aanwezig is (of vertegenwoordigd wordt d.m.v. een volmacht).

reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
Grensoverschrijdend gedrag poster

GetFit2Sport

Twitter

STFP

Hoofdsponsor 1
Hoofdsponsor 2
Search
Clubnieuws

Subsponsor1
Subsponsor2
OnliScores

BHBC

Contact us

Vlaamse Hockey Liga   /   Charles Schallerlaan 50-52 - 1160 Brussel    /   BE 63 143-0858163-08    /    info@hockeyvl.be    /    T. (02) 663.66.99   /   F. (02) 663.66.80

© 2012, website powered by ONLI   |   editors