Evaluatie Jeugdsportproject 2016

De toezegging van de Vlaamse Overheid van het jeugdsportfonds voor de VHL heeft een enórme stimulans gegeven aan de clubs, die in 2016 voor het eerst konden genieten van bijkomende subsidies via de Vlaamse Hockey Liga. 

Voor de jeugdwerking in 2016 kreeg de VHL 139.025,88 euro subsidies vanuit het jeugdsportfonds, wat integraal aan de clubs werd uitbetaald, bovenop de bijna 26.000 euro die de liga aan eigen middelen heeft verdeeld. In totaal ging er maar liefst 165.000 euro naar de clubs.

De resultaten zijn navenant; zo goed als álle (vaak zeer) ambitieuze strategische en operationele doelstellingen voor 2016 werden bereikt: 

•             Het aantal jeugdleden groeide met 23% (doelstelling 15%)
•             Het aantal jeugdleden bij de meisjes groeide met 24% (doelstelling 20%)
•             Het aantal G-hockeyers steeg met 37% (doelstelling 30%)
•             Het aantal jeugdteams in competitie met 17% (doelstelling 10%)
•             Het aantal jeugdteams ‘meisjes’ in competitie met 22% (doelstelling 14%)
•             12,5% meer nationale scheidsrechters (doelstelling 10 %)
•             Groei van 30% m.b.t. vrouwelijke scheidsrechters (doelstelling 14%)
•             97% van de clubs met een jeugdwerking telt voortaan minimaal 1 initiator voor elke 60 jeugdleden (doelstelling 80%);
•             Het aantal gediplomeerde trainers steeg met 61% (doelstelling 25%)
•             Het aantal deelnemers aan sporttechnische bijscholingen steeg met 33% (doeltelling 25%)
•             94% van de jeugdclubs heeft de Panathlon verklaring ondertekend (doelstelling 80%)
•             92,5% van de jeugdclubs nam deel aan het Jeugdsportproject (doelstelling 75%). 

Schitterende cijfers, dankzij de extra toelage die de clubs via de VHL kregen dankzij de extra middelen uit het jeugdsportfonds van de Vlaamse Overheid.

Jeugdsportproject 2017

Wij zijn enorm verheugd dat ons dossier voor 2017 (ingediend op 31/10/2016) terug door het kabinet Muyters werd goedgekeurd. Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen! 

Om in aanmerking te komen dien je als club aan de opgelegde voorwaarden te voldoen, zoals o.a.:  

 • Een jeugdwerking hebben;
 • De opleidingsquota 2016 hebben gehaald;
 • Aanwezig zijn op de eerste informatievergadering; 

Binnen het jeugdsportfonds willen wij inzetten op 3 belangrijke pijlers: 

 1. De groei van onze sport (ledengroei en groei in aantal ploegen in competitieverband) met een bijzondere aandacht voor meisjeshockey gezien de unieke positie in het sportaanbod: een outdoor ploegsport. De groei van onze sport tot dusver is vooral te danken aan de groei bij de meisjes; we moeten de clubs dus blijven aanmoedigen deze doelgroep aan te spreken naar het voorbeeld van hockeyland bij uitstek Nederland (2x zoveel meisjes als jongens) 
 1. Verhoging van de kwaliteit van de jeugdwerking door:
  1. verhoging van het aantal gediplomeerde trainers
  2. verhoging van het aantal gediplomeerde scheidsrechters
  3. sporttechnische bijscholingen 
 1. ethisch verantwoord sporten met specifieke aandacht voor:
  1. ethiek en fair Play
  2. G-hockey en kansengroepen 

De extra middelen uit het jeugdsportfonds moeten ons in staat stellen de clubs te helpen om hun doelstellingen op dat vlak te realiseren.

Documenten te downloaden: 

Indien er nog verdere vragen zijn kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel: cindy.vanduffel@hockey.be


reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
© 2012, website powered by ONLI   |   editors