Header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
ComitÚs & Commissies

Competitiecommissie

De competitiecommissie heeft als missie het onderzoeken en analyseren van de verschillende senioren kampioenschappen en indien nodig wijzigingen met betrekking tot de organisatie van de verschillende competities voor te stellen.

Leden Competitiecommissie Vlaamse Hockey Liga:

leden Christophe BEKAERT
  Jacques LECHAT
  Frans VAN AART
  Fred VAN CAUTENBERG

 Jeugdcommissie

Missie en Doelen

De Jeugdcommissie is een consultatief orgaan dat, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de federatie, verantwoordelijk is voor het analyseren en het adviseren bij alle projecten en problematieken binnen de jeugdwerking.

Zonder exhaustief te zijn kunnen volgende thema’s aan bod komen:

  • Organisatie van de jeugdkampioenschappen
  • Spelregels en/of organisatie kampioenschap
  • Derogaties
  • Problematieken rond fair-play & ethiek
  • Opvolgen BeGold District project
  • Op algemene wijze, alle bemerkingen rond de evolutie van jonge hockeyers en hun omkadering binnen de clubs.

In samenwerking met de Liga worden ook regelmatig contacten georganiseerd met de jeugdverantwoordelijken per District.

Leden van de Jeugdcommissie

District WHITE :

  • vacant

District BLUE :

  • vacant

District BLACK :

 

Juridisch Comité

Controlecomité

Het Controlecomité onderzoekt en beoordeelt alle vragen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de veldhockeywedstrijden, georganiseerd door of met de medewerking van de Bond, en met de organisatie en alle reglementaire bepalingen ervan.

Leden van het Controlecomité:

voorzitter: Patrick COPPIETERS 't WALLANT     
leden : Alexandre LEMMENS
  Gabriel GHYSELEN
  Marie-Claire VAN DER EECKEN-GILLARD     
  Stephane VANDENBOSSCHE

Beroepscomité

Het Beroepscomité behandelt in hoger beroep de beslissingen van het Controlecomité en van het Controlecomité Zaalhockey. Zijn beslissingen zijn definitief en in laatste instantie. 

Leden van het Beroepscomité:

voorzitter: Stanislas LEPAIGE
leden: Jean-Claude LECLEF
  Georges COLLIGNON   
  Nikhil-James FOBE
  Griet VERFAILLIE
  Danni KERREMANS

Procureurs:

Diederik BRUGGINK


Medische Commissie

De Medische Commissie heeft als hoofddoel de medische elementen van het reglement, opgesteld door de Belgische Hockey Bond, te respecteren en te waken over het respect voor de internationale reglementen inzake doping. De commissie gaat voornamelijk na of de bestaande certificaten na een aanvraag voor een stijgende afwijking geldig zijn. Meer bepaald of de leeftijd van de speler of speelster conform is en of de arts die het medisch onderzoek heeft gedaan en het certificaat heeft opgesteld, wel degelijk gespecialiseerd is in de sportgeneeskunde. De Medische Commisssie is op de hoogte van de dopinggevallen van de anti-doping federaties en ziet er op na dat de opgelegde straffen gerespecteerd worden. 

Binnen hetzelfde domein is het de Medische Commissie die de aanvragen ivm de TTN (Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak) ontvangt. Dit is de aanvraag van een aangesloten lid van de federatie om een product dat op dopinglijst van het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) staat te mogen gebruiken. Dit medicijn moet door een gespecialiseerde geneesheer worden voorgeschreven voor therapeutische doeleinden. Deze laatste moet de aanvraag van het aangesloten lid zelf invullen. In sommige gevallen dienen zij, via gespecialiseerde onderzoeken, een bewijs aan te leveren voor de noodzaak van het gebruik van het medicijn door de persoon in kwestie. De Commissie controleert de geldigheid van de TTN-aanvraag en geeft deze toestemming door aan de FIH zodat deze geregistreerd kan worden.

De Commissie geeft ook zijn mening voor speciale medische gevallen wat betreft de toelating om al dan niet te spelen met een bepaalde bescherming (bvb. een masker na een fractuur van de neus,…) Uiteraard zijn niet alle beschermingen toegelaten aangezien men moet vermijden dat de andere spelers zich niet kwetsen wanneer zij in contact komen met deze beschermingen.

Ten laatste, de Commissie heeft een rol als expert en geeft zijn mening in verschillende domeinen zoals “het certificaat van contra-indicatie van de beoefening van het hockey", de noodzaak een defibrilator aan de hockeyvelden en over wat er zich allemaal in de EHBO-koffer moet bevinden

 
Leden Medische Commissie VHL

voorzitter    Dr. Bart VISSERS
leden Dr. Pierre CARSIN
  Dr. Erica COPPEY
  Dr. Thierry DEVREKER
  Dr. André LEMAIRE
  Dr. Michel PEETER
  Dr. Nicolas VAN DEN BALCK
  Dr. Yves VAN DONINCK
  Dr. Marc VINCENT 


Zaalhockeycomité

Samenstelling Belgium Indoor Hockey VHL

voorzitter    Joeri DE MOL
secretaris Abdou MELOUANI
leden Anouchka VANDERSMISSEN 

Samenstelling Controlecomité Belgium Indoor Hockey 

procureur-generaal     Diederik BRUGGINK 
voorzitter Léon-Philippe SCHOULLER 
leden Baudoin DUBOIS 
  Marie-Claire GILARD 

reageer
Enkel ingelogde personen kunnen op artikels reageren
© 2012, website powered by ONLI   |   editors