Is Kiezen Verliezen ?

Gezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Omdat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de trainer, is 2015 het jaar waarin het ‘ethisch begeleiden’ onder de aandacht wordt gebracht.

Je maakt als trainer heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is. Druk van het bestuur, ouders, medetrainers, spelregels, tradities, competitiereglementen, gangbare opvattingen, enz. beïnvloeden permanent je keuze. Te vaak wordt hierdoor de ethische keuze waarin de integriteit van de sporter of een groep sporters voorop staat, als een moeilijke weg ervaren. Maar trainers die hier steeds weer bewust voor kiezen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan sociale vaardigheden, aan motivatie, aan spelplezier, aan inzet en zoveel meer.

De Vlaamse Trainersschool en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Er wordt gewerkt met een in beeld gebrachte probleemsituatie en mogelijke oplossingen. Hiervoor wordt inspiratie gehaald uit bestaande initiatieven, ideeën uit verschillende sporttakken, onderzoeksgegevens uit studies, enz. die vertaald worden naar de sportpraktijk van veel trainers.

Hopelijk kijk je maandelijks weer uit naar mogelijke oplossingen voor een volgende situatie en wordt voor jou ‘kiezen niet verliezen’. Meer info vind je hier!

  

Panathlon

De Vlaamse Hockey Liga vzw is opgenomen in de lijst der ondertekenaars van de Panathlon-verklaring (Klik hier voor de lijst).
Wie de Panathlon-verklaring ondertekent gaat de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen.
• Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
• Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen
• Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Daarom onderschrijf je formeel het “Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”.
Alle kinderen hebben het recht:

1. Sport te beoefenen
2. Zich te vermaken en te spelen
3. In een gezonde omgeving te leven
4. Waardig behandeld te worden
5. Getraind en begeleid te worden door competente mensen
6. Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
7. Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
8. In veilige omstandigheden aan sport te doen
9. Te rusten
10. De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Voor meer info betreffende Panathlon kan u terecht op volgende websites: http://www.panathlonvlaanderen.be/ http://www.panathlon.net/

Aspirant Initiator Hockey

Wat?
Aspirant-Initiators zorgen, steeds onder leiding van een hoger opgeleide lesgever/trainer dat de trainingen van (jeugd)sporters op een veilige en organisatorisch kwaliteitsvolle manier kunnen aangeboden worden. Het aanbieden van deze opleiding moet op clubniveau de kwaliteit van het huidige, niet gekwalificeerde, lesgeverskorps verhogen, wat automatisch zal resulteren in een kwaliteitstoename van het clubaanbod.

Er werd duidelijk geopteerd om de Aspirant-Initiator als niveau 0 te beschouwen om duidelijk te maken dat het een instapniveau is naar de Initiatoropleiding, het eerste opleidingsniveau als trainer. Het grote verschil met een gediplomeerde Initiator is dat een Aspirant-Initiator onder het directe toezicht werkt van een hoger opgeleide aanwezige trainer en een Initiator zelfstandig een programma kan uitvoeren hem aangereikt door een hoger opgeleide trainer. De Initiator heeft dus zelf inzicht in het didactisch handelen binnen zijn sporttak, terwijl de Aspirant-Initiator enkel een uitgewerkt basisoefenstofpakket kan aanbieden.

Voor het volledige opleidingsstramien, klik hier

Voor wie?
Iedereen die 15 jaar wordt in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start kan zich inschrijven voor de cursus Aspirant-Initiator.

Hoe inschrijven?
De opleiding Aspirant-Initiator wordt georganiseerd als een erkende cursus, dit betekent dat dit een opleiding is die niet door de Vlaamse Trainersschool (VTS) wordt georganiseerd of gefinancierd, maar die door de Vlaamse Trainersschool wordt erkend en waarvan de geslaagde cursisten worden gehonoreerd met een VTS–attest.
Aanvragen dienen dus te gebeuren bij de Vlaamse Hockey Liga vzw.

Hoe aanvragen?

Enkel VHL-clubs kunnen een aanvraag indienen om deze interne opleiding op de club te organiseren. Hiervoor dienen ze een aanvraagformulier  in te vullen alsook een deelnemerslijst door te sturen met een aantal gegevens. Na goedkeuring van de aanvraag en het ontvangen van de deelnemerslijst ontvangt de desbetreffende clubs de ppt. presentatie die de docent kan gebruiken alsook een syllabus voor de deelnemers. Deze kost 5 euro/deelnemers. Meer info, kan je terug vinden in deze handleiding. 

Instructeur B

Wat?
De “Instructeur B” staat in voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal/landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport ten einde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarden?
Algemene voorwaarde(n):
• Kwalificatie: het diploma van 'Initiator Hockey' bezitten of er mee gelijkgesteld zijn
Ervaring:
• in het bezit zijn van 4 credits, die verworven zijn door het volgen van VTS- of VHL-bijscholingen OF
• actief zijn als VTS-docent ‘Initiator Hockey’

De opleiding ”Instructeur B Hockey” bestaat uit 2 delen en 4 verschillende modules:

Deel 1: Algemeen Gedeelte
Algemeen Gedeelte (Module 1):
De basismodule “Algemeen Gedeelte” is in elk opleidingsniveau ingebouwd en omvat algemene principes en sportwetenschappelijke basiskennis die voor elke sporttak belangrijk zijn.
De basismodule “Algemeen Gedeelte” creëert ook eenvormigheid tussen de verschillende sporttakken en wordt steeds sporttakoverschrijdend gegeven.
Let wel: de cursist moet eerst geslaagd zijn voor deze Module alvorens hij/zij kan inschrijven voor de sportspecifieke modules!

Hoe inschrijven voor Module 1?

- Schrijf je HIER in.
- Aanmelden bij votas met persoonlijke login en paswoord
- Klik op “Algemeen Gedeelte”
- Kies instructeur B
- Kies een locatie
- Inschrijven

Deel 2: Sportspecifiek Gedeelte
Sporttechnische Module 2:
In deze module worden theoretische kennis en praktische vaardigheden aangereikt die betrekking hebben op Hockey.

Didactisch-Methodische Module 3:
In deze module krijgt de cursist didactische principes en methodieken m.et betrekking tot Hockey aangeleerd

Stagemodule 4:
Hier is het de bedoeling dat cursisten relevante praktijkervaring kunnen opdoen.

Voor het volledige opleidingsstramien met aantal uren en vakken, klik hier

Hoe inschrijven voor de Sportspecifieke Modules?

- Klik op deze link  

- Selecteer Hockey

- Niveau: Instructeur

- Kies welke opleiding u wil volgen

- Inschrijven

Programmatie & Klassement Indoor Women's Hockey League

Programmatie & Klassement Indoor Men's Hockey League

'We Respectí campagne

Voor onze “We Respect" campagne hebben we een 10 punten charter opgesteld, waarin aandacht wordt gevraagd voor het respecteren van alle aspecten die bij hockey van toepassing zijn door en voor alle verschillende doelgroepen: van het voor de hand liggende respect voor de tegenstanders en de scheidsrechters, tot het respect voor de infrastructuur of het eigen lichaam (doping).

Deze ’10 geboden’ zijn opgenomen op grote spandoeken die gratis ter beschikking werden gesteld van alle hockeyclubs, om uit te hangen langs het veld of het clubhuis.

G-hockey binnen de VHL

- Begeleiden van opstartende clubs
De Vlaamse Hockey Liga vzw moedigt hockeyclubs aan om een G-werking op te richten. De clubs kunnen rekenen op promotionele en logistieke ondersteuning vanuit de Vlaamse Hockey Liga vzw.

- Opleiden/bijscholen van G-hockey trainers
De Vlaamse Hockey Liga vzw zal, in samenwerking met de verschillende clubs, trachten om de nodige ondersteuning te bieden en opleidingen/bijcholingen te voorzien voor G-hockey trainers.

- Uitlenen van materialen
Via de Vlaamse Hockey Liga vzw kunnen de nodige sportmaterialen uitgeleend worden voor clubs die starten met een G-hockey werking.”

4-daagse Integration Cup op Victory H.C.

01/07/2014 - R. Victory H.C. organiseert in samenwerking met Braxgata H.C. en K.H.C. Dragons de ABN AMRO Integration Cup die van 21 tot 24 augustus 2014 plaatsvindt op de terreinen van R. Victory H.C.! Op donderdag 21/08, de eerste dag van de ABN AMRO Integration Cup, worden gedurende de hele dag initiaties gegeven voor G-sporters die eens willen proeven van de hockeysport. Vanaf vrijdag 22/08 wordt een inclusief programma voorzien, waar topsport en G-sport elkaar omarmen. Deze prachtige idee van integratie zal helemaal openbloeien in de “Integration Game” op zaterdag 23/08. Op zondag hebben dan de apotheose van alle sportieve activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

Deelnemende Clubs G-hockey

 

club website provincie verantwoordelijke G-werking
Royal Antwerp Hockey Club www.rahc.be Antwerpen Jef Van Lint - jefvanlint@gmail.com 
KHC Dragons www.dragons.be Antwerpen

Vince Van Elderen - vincent.van.elderen@gmail.com 

Royal Herakles Hockey Club www.herakles.be  Antwerpen 

Charlotte Simons - secretariaat@herakles.be

Hockey Club Inter Mol www.hcintermol.be  Antwerpen 

Jef Van Eynde - pablo174@hotmail.com

Royal Victory Hockey Club www.victory.be Antwerpen

Joost Van de Pontseele - joostpascale@skynet.be

Braxgata Hockeyclub www.braxgata.be Antwerpen

Jonas Mertens - braxgataGhockey@gmail.com
pt.jmertens@gmail.com

NEO Hockey Mechelen www.neohockeymechelen.be Antwerpen

Peter Queeckers - bcqm@skynet.be

Taxandria www.hockeytaxandria.be Antwerpen

Annemiek van Rhijn - annemiekvanrhijn@telenet.be

Hockeyclub Phoenix www.hcph.be Limburg

Katrien Van Mierlo - katrien.vanmierlo@telenet.be

Hermes Hockey Ronse www.hermeshockey.be Oost-Vlaanderen

Olivier Vandenhende - olivier.rhh@gmail.com

HC Indiana  www.thc-indiana.be  Oost-Vlaanderen 

Renaud Neve - renaud.neve@telenet.be

Hockeyclub Keerbergen Tigers www.hockeytigers.be Vlaams-Brabant Christophe Vanhoolandt - christophe.banhoolandt@hockeytigers.be
KHC Brugge www.hockeybrugge.be West-Vlaanderen Emanuelle Bernolet - emmanuelle.bernolet@telenet.be
Constantie HC www.constantia.info West-Vlaanderen

Twiggy Burghgraeve - g-hockey@constantia.info

1 2 3
© 2012, website powered by ONLI   |   editors