Header
hockeyNews  |  KBHB  |  VHL  |  LFH
Administratie: Documenten

Documenten VHL

1. Basisdocumenten

- Statuten VHL
- Convenant KBHB-VHL-LFH
Beleidsplan 2013-2016

 

2. Reglementen

- Huishoudelijk reglement 2017-2018
Sportief reglement 2017-2018
Barema's kosten en boetes
Spelregels jeugd

 

3. Processen-verbaal

- Algemene Vergadering 
- Vergadering Secretarissen

 

4. Contactgegevens Clubs

- Gegevens secretarissen en voorzitters clubs via de knop «Club» in Dimasports
- U kan een Excel lijst aanvragen via info@hockey.be .

 

5. Verzekeringen

- Overzicht verzekerde waarborgen
- Overzicht verzekerde waarborgen "uitbreiding ongevalsbegrip"
Hockeyballen buiten de grezen van het veld 

 

6. Competitie

Goedgekeurde afwijkingen 2016-2017: veld (update 06/10/2017)  
- Spelregels Jeugd
Scheidsrechter rapport
Club rapport

© 2012, website powered by ONLI   |   editors