Reglementen en documenten Jeugdsport

7/03/2016 - Zoals aangekondigd op onze Algemene Vergadering van 13 juni 2015, had de VHL zich tot doel gesteld een dossier in te dienen bij Bloso en de Vlaamse Overheid teneinde subsidies te kunnen uitkeren aan de VHL clubs die een kwalitatief jeugdbeleid voeren, en daarvoor bepaalde, doelgerichte inspanningen willen leveren. 

Wij zijn enorm verheugd dat ons dossier (ingediend per 31/08/2015) door het kabinet Muyters werd goedgekeurd. Bovendien heeft ons dossier ertoe geleid dat de Vlaamse overheid voor onze liga in 2016 een (maximale) totaalsubsidie ‘reserveert' met (potentieel) het hoogste gemiddelde bedrag per club uit gans de Vlaamse sportsector! … Extra subsidies die (in tegenstelling tot alle andere subsidies zoals personeelssubsidies, werkingssubsidies en topsportsubsidies) volledig de clubs toekomen !

Om in aanmerking te komen dien je als club aan de opgelegde voorwaarden te voldoen, zoals o.a. :

  • Een jeugdwerking hebben;
  • De opleidingsquota 2015 hebben gehaald;
  • Aanwezig zijn op de eerste informatievergadering ;

Gelieve hier ook al de verdere bijlagen terug te vinden.

Documenten downloaden:

Indien er nog verdere vragen zijn kan u steeds contact opnemen met Cindy Vanduffel: cindy.vanduffel@hockey.be

© 2012, website powered by ONLI   |   editors